jueves, 11 de octubre de 2007

TROFEO A XARRA O VETERANO DO ANO - BASES

BASES DO TROFEO :
E OBXECTIVO DESTE TROFEO PREMIAR A AQUELA PERSOA QUE PARTICIPOU MÁIS ASIDUAMENTE NAS ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN , NO REFERENTE ÓS PARTIDOS , POSPARTIDO E CEAS OFICIAIS . REXIRASE POLAS SEGUINTES NORMAS :
1.PARTICIPAN NO MESMO TANTO A DIRECTIVA COMO OS XOGADORES

2.ADXUDICARNSE OS PUNTOS DA SEGUINTE MANEIRA :
+3 PUNTOS POLA ASISTENCIA O PARTIDO (INDEPENDENTEMENTE DE QUE SE XOGUE OU NON ).
+3 PUNTOS POLA ASISTENCIA ÁS CEAS .
+1 PUNTO POR PARAR A TOMAR ALGO TRALO PARTIDO NO PRIMEIRO DOS LUGARES ESTABLECIDOS PARA ELO .

3.EN CASO DE EMPATE O REMATE DA ÚLTIMA XORNADA DE LIGA , SERÁ MERECEDOR DO TROFEO AQUEL QUE QUEDASE MELLOR CLASIFICADO NA(S) EDICIÓN(S) PRECEDENTE(S)

4.NON PODERÁ RECAER ESTE TROFEO NA MESMA PERSOA , ATA QUE PASEN AS DUAS TEMPADAS SEGUINTES (pódese gañar cada tres anos).

No hay comentarios :